คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน "อาคารทันตแพทย์มหิดลร่วมใจ" และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ ณ โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง จ.ศรีสะเกษ [ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาเภสัชฯ]


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน "อาคารทันตแพทย์มหิดลร่วมใจ"
และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ ณ โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง จ.ศรีสะเกษ
[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาเภสัชฯ]


ข่าวลงวันที่: 20/8/2557 , เวลา 15:05 น.