ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่น 52

...สู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

**แบบสอบถามทัศนคติของนักศึกษาใหม่ คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล

(Survey on 1st year Mahidol dental students' attitude) **

นศ.ปี 1 กรุณาตอบแบบสอบถาม อย่างครบถ้วน

 

 


นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่น 51

*****กรอกข้อมูลสัมภาษณ์พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา*****

ภายในวันพุธที่ 11 กย. เวลา 16:00น

 

*****ดูใบแนะนำตัว (ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา)*****

 

 


 

งานพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2/2561

 

20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00-16.00น

"DTDebate"

 

 


 

โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์

ปีการศึกษา 2561

ฝึกงานรพ.ทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

(เฉพาะนศ.ชั้นปี 1)

 

***ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ปี 2561***

รายละเอียดโครงการ ปี 2561

 

รอบ 1: วันที่ 20 ถึง 26 ธันวาคม 2561 (เวลา 9.00 - 16.00 น)**
รอบ 2: วันที่ 7 ถึง 11 มกราคม 2562 (เวลา 9.00 - 16.00 น)
(วันแรกของแต่ละรอบ (20 ธค. และ 7 มค.) พบกันเวลา 8.30 น ที่เวชระเบียน รพ. ทันตกรรม)

"เข้าฝึกดูงาน ด้วยชุดนักศึกษา ใส่เสื้อกาวน์แล๊ป ทับ"

 

 

 


 

 

งานพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1/2560

 

20 กันยายน 2560 เวลา 12.00-16.00น

"DTMU Go "

 

รายละเอียดเส้นทาง / รีวิว เกาะรัตนโกสินทร์


การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

เรื่อง “เข้าใจและเรียนรู้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา”

แหล่งเรียนรู้น่าสนใจ (pdf file)

- แผนผังระบบการดูแลสุขภาพใจนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

- ชุดเอกสารทางวิชาการ "การให้การปรึกษาสำหรับวัยรุ่น" โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

- หนังสือ "วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 ........ครูเพื่อศิษย์" โดย ศ.วิจารณ์ พานิช

 

ผลงานโดดเด่นนักศึกษาทันตแพทย์

(Awards for Safety Video) โดย

นศ.ทพ. เสฏฐวุฒิ ชูชัยแสงรัตน์ 5504102
นศ.ทพ. รัชพงศ์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ 5504080

 


 

 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา

ร่วมโครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์

 

ดูงานรพ.ทันตกรรม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

(เฉพาะนศ.ชั้นปี 1)

 

 

ดูรายชื่อ ที่นี่

 

รอบ 2 (4-6 มค. 2560)

พบกันวันพุธที่ 4 มค. 2560 เวลา 8.30 น (เปลี่ยนแปลงเวลา) ที่เวชระเบียน รพ. ทันตกรรม ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก ศาลายา

 

"เข้าฝึกดูงาน ด้วยชุดนักศึกษา ใส่เสื้อกาวน์แล๊ป ทับ"

 


 

 

"งานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2" THE MASK SINGER

 

 


 

 

งานพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1/2559

 

14 กันยายน 2559 เวลา 12.00-16.00น

"DTMU Go "

 

 


 

 

 

มาร่วมกันประทับใจกับ งานพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2/2558

"The FACE Yothiland "

20 มกราคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 12:00น

ติดตามภาพความประทับใจ " The FACE Yothiland "

 

ได้ที่ เฟสบุคเพจ : อาจารย์ที่ปรึกษา DENT MU

 

 

 

 ภาพความประทับใจงานพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1/2558

"ครู-ศิษย์ จิตอาสา "

ที่ เฟสบุคเพจ : อาจารย์ที่ปรึกษา DENT MU


 


 

กำหนดการกิจกรรมเสริมศักยภาพ 2558 (pdf file)

 

รายละเอียดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

เรื่อง “เข้าใจและเรียนรู้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา”

 

 

ผลงานโดดเด่นนักศึกษาทันตแพทย์

นศทพ.เธียรชัย 5504040 (Superposition & Bestseller books)

 

บทบาท-หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ศึกษาหลักสูตร แผนกำหนดการศึกษา ข้อบังคับ ลักษณะวิชาและวิธีการเรียนการสอน รวมทั้งระบบการศึกษา และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล และของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2. ควบคุมดูแลและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนกำหนดการศึกษา

3. ให้คำแนะนำปรึกษาทั้งในด้านวิชาการ การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อและปัญหาส่วนตัว

4. รู้จักนักศึกษาในด้านต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา

4.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา

4.2 จัดเวลาให้นักศึกษาพบ

4.3 ส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษา

4.4 รักษาสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา

 

ภาพความประทับใจ " SINGING CONTEST : The Voice Final Round "

 

พบได้ที่ เฟสบุคเพจ : อาจารย์ที่ปรึกษา DENT MU


กด Like เพจ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ทดสอบข้อมูล

 

ติดต่อเรา: หน่วยกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โทร 02 200 7649 และ 02 200 7691

 

 

ติดตามกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน facebook Muadvisor Dtmu